Årsstämma 2023

Fredagen den 12:e Maj 2023 kommer ordinarie stämma att hållas på Tele2 Sveriges kontor i Kista (Torshamnsgatan 17) klockan 14:00.

Årsmötesdagordning SOF 2023

Bokslut och ekonomisk redogörelse 2022-2023

Verksamhetsberättelse för SOF – Swedish Operators Forum 2023-04-28

Förslag till nya stadgar för SOF

Kommentarer till de nya stadgarna

revisionsberättelse_2022_scanned

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 380 628 920 696
Passcode: eyJE2f

Download Teams | Join on the web

Join with a video conferencing device

tele2uc@m.webex.com

Video Conference ID: 123 923 459 4

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+46 8 505 252 11,,972560834#   Sweden, Stockholm

Phone Conference ID: 972 560 834#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options