Kallelse årsstämma 2024-06-28 15:00

Den 28/6 kl 15:00 kommer vi att hålla årsstämma för SOF på Netnods kontor.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den 7/6. Skicka dessa på adressen styrelsen@sof.isoc.se

Dokumentation inför mötet kommer att publiceras på sof.isoc.se senast den 14/6.

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Uppdatering 2024-06-12:

Arsmotesdagordning-SOF-2024

Arbetsplan för Swedish Operators Forum 2024

Bokslut och ekonomisk redogörelse Swedish Operators Forum-2023

Revisionsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse-för-SOF-2023-2024

Valberedningens förslag till ny styrelse (uppdaterad 2024-06-28):

Karl-Erik Svedin.        Ordförande       

Anders Olausson        Kassör                  

Mattias Ahnberg          Ledamot 

Christian Karlsson.     Suppleant

Ted Pelas Johansson Suppleant

Revisorer

Lars-Johan Liman 

Olle E Johansson

Betalande medlemmar

Svensk Teleutveckling & Produkt Inoovation, STUPI AB
Internet Vikings International AB
Obenetwork AB
Lidero Network AB
Telenor Sverige AB
31173 Services AB
evroc AB
Netnod AB
GlobalConnect AB
Tele2 Sverige AB

Årsstämma 2023

Fredagen den 12:e Maj 2023 kommer ordinarie stämma att hållas på Tele2 Sveriges kontor i Kista (Torshamnsgatan 17) klockan 14:00.

Årsmötesdagordning SOF 2023

Bokslut och ekonomisk redogörelse 2022-2023

Verksamhetsberättelse för SOF – Swedish Operators Forum 2023-04-28

Förslag till nya stadgar för SOF

Kommentarer till de nya stadgarna

revisionsberättelse_2022_scanned

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 380 628 920 696
Passcode: eyJE2f

Download Teams | Join on the web

Join with a video conferencing device

tele2uc@m.webex.com

Video Conference ID: 123 923 459 4

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+46 8 505 252 11,,972560834#   Sweden, Stockholm

Phone Conference ID: 972 560 834#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Årsmöte 2022

Nu är det dags för årsmöte igen.

Dagordning årsmöte SOF

Datum: 2022-05-31

Tid: 15:00

Plats: Hammarby Kaj 10d

 

 1. Mötets öppnande
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 1. Val av justeringsmän
 1. Mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordningen
 1. Verksamhetsberättelsen
 1. Revisionsberättelse
 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 1. Beviljande av ansvarsfrihet
 1. Medlemsavgifter
 1. Val av styrelse, valberedning & revisorer
 1. Avgående styrelsen informerar om val av Ledamot och Suppleant till Internetstiftelsens styrelse.
 1. Stadgar
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande.

 

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse för SOF 2021-2022.docx

Svenska Operatörsföreningen-2021

Kontohändelser-20220528

Årsmöte 2021

Den 8/12 klockan 15:00 är det dags för årsmöte.

Dagordning årsmöte SOF

Datum: 2021-12-08

Tid: 15:00

Plats: Digitalt

 1. Mötets öppnande
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 1. Val av justeringsmän
 1. Mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordningen
 1. Verksamhetsberättelsen
 1. Revisionsberättelse
 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 1. Beviljande av ansvarsfrihet
 1. Medlemsavgifter
 1. Val av styrelse, valberedning & revisorer
 1. Val av SOF-representanter (Ledamot och Suppleant)

Dokumentationspunkt av Per Capsulam beslut.

 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande.

Revisionsberättelse: 20211208-sof-revision-signed

Ekonomisk berättelse: Svenska Operatörsföreningen-2020

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för SOF 2020-2021

Signaturer verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för SOF 2020-2021 kivra sign

Röstlängd: Röstlängd 20211208

Årsmöte 2018

Hejsan.

Ryktet gör gällande att föreningar skall ha årsmöten, och inte bara roliga möten.

Följande Agenda gäller.

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av justeringsmän
5 Mötets behöriga utlysande
6 Fastställande av dagordningen
7 Verksamhetsberättelsen
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkningen
10 Beviljande av ansvarsfrihet
11 Medlemsavgifter
12 Val av styrelse, valberedning & revisorer
13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.
14 Övriga frågor

Föreslagen tid:

Måndag 23 April.
14:00 – ZOOM Webinar eller hos SUNET Tulegatan 11.

Jag tycker vi håller Årsmötet så kort och koncist som möjligt för formalitetens skull.

 

Medlemsmöte 30/8-2017

Hej gott folk.
Som utlovat kommer SOF att arrangera ett öppet samverkansmöte där medlemmar och prospects träffas och har trevligt. Styrelsen har tagit fram ett förslag för en agenda under Onsdagen den 30:e Augusti och den ser typ ut såhär.

— 16:00 Vi träffas hos SUNET på Tulegatan 11, plan3.
— 16:01 Vätskekontroll
— 16:30 Mathias Wolkert berättar lite om hur lätt det är att bygga IPv6 hos Comhem
— 16:45 Vätskekontroll
— 16:45 Hugge försöker hålla i en gruppdiskussion om FENIX-projektet är nått att ha i Sverige [https://fe.nix.cz/en/]
— 17:30 DDOS-frågan? Centrala flowspecrouteservrar? Eller ska alla fippla med DDOS-mitigering på sin egen kammare? Kan vi tillsammans göra nått bättre/billigare/smartare Öppen diskussion
— 18:XX Vätskekontroll och ytterligare kvalitativt mingel tills kylskåpet är tomt. Har man nått kul man vill delge församlingen så är detta ett bra tillfälle.
— 19:XX Invadering av Man In the Moon på Rådmansgatan.
— 01:30 Kast-med-liten-foundryswitch i Humlegården (Kan utgå vid dåligt väder).

SOF bjuder på rusdryck och chips+dip under kvällens första sektion.
För att underlätta planering så blippa gärna in namn och ASN i följande doodle-poll;

https://beta.doodle.com/poll/9cswdy99p2qhwzrt

Väl mött.

// Hugge genom styrelsen.

Extrainsatt Årsmöte 11/5

Inbjudan till Extrainsatt årsmöte den 11/5

Plats. SUNET, Tulegatan 11. Stockholm.
Tid 13:00 – 15:00++

Vi behöver avsluta några punkter från det ordinarie årsmötet. bland annat.

8 Revisionsberättelse
Frågan bordlägges och den nya styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte inom kort och ta fram en revisionsberättelse.

9 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

10 Beviljande av ansvarsfrihet
Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.
Frågan bordlägges till nästa extrainkallat årsmöte (se §8). Fram till detta möte får Mikael Abrahamsson fortsätta vara ordinarie ledamot och Mattias Karlsson suppleant som SOF:s representanter i IIS styrelse.

 

Utöver det ska vi ta tillfället i akt och diskutera generell strategi och tankar och ideér om vad SOF ska göra hädanefter.

Alla är välkomna!

 

Årsmöte 6 Apr 2017

Ett mycket lyckosamt årsmöte för en nytändning för SOF utfördes den 6 Apri 2017.

Årsmötesprotokollet ligger uppladdat här på hemsidan.

Årsmöte för SOF – Svenska OperatörsFöreningen – Sveriges Internetoperatörers Forum – mötesprotokoll

Datum: 6 april 2017
Plats: Marriott Courtyard Stockholm Kungsholmen Hotel

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kurt-Erik Lindqvist öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Kurt-Erik Lindqvist. Till sekreterare valdes Maria Häll, Sunet

 • 3 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar skrev upp sina namn på en lista. Markerade medlemmar utgör röstlängd, som består av 25 organisationer/personer. (se separat länk)

 • 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Anders Rosendal, Telenor och Olle Johansson, Edvina

 • 5 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet konstaterade att stämman blivit behörigen utlyst (inbjudan har gått ut 4 veckor i förväg).

 • 6 Fastställande av dagordningen

Årsmötet fastställde dagordningen.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Kurt-Erik Lindqvist redogjorde för verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

 • 8 Revisionsberättelse

Frågan bordlägges och den nya styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte inom kort och ta fram en revisionsberättelse.

 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

 • 10 Beviljande av ansvarsfrihet

Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

 • 11 Medlemsavgifter

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 2500 sek/år för verksamhetsåret 2017/2018.

 • 12 Val av styrelse, valberedning & revisorer

Interim-valberedningens förslag, för ett (1) verksamhetsår:

 • Fredrik Korsbäck, NORDUnet – ordförande
 • Mathias Wolkert, ComHem AB – kassör
 • Adam Emtorp, DGC – ledamot
 • Christian Karlsson, Bahnhof – suppleant
 • Ted Pelas, Tele2 – suppleant
 • Lars-Johan Liman, Netnod – revisor
 • Olle Johansson, Edvina – revisor
 • Maria Häll, Sunet – valberedning
 • Rasmus Åberg, STHIX – valberedning

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 • 13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.

Frågan bordlägges till nästa extrainkallat årsmöte (se §8). Fram till detta möte får Mikael Abrahamsson fortsätta vara ordinarie ledamot och Mattias Karlsson suppleant som SOF:s representanter i IIS styrelse.

§13 Övriga frågor

Styrelsen får till nästa extrainkallat årsmöte i uppdrag att se över stadgarna samt registrera föreningen hos Skatteverket.

 

____________________________  ______________________________

Kurt-Erik Lindqvist                                                Maria Häll

 

____________________________  ______________________________

Anders Rosendal                                 Olle Johansson

Framtiden för SOF (inför årsmöte 6 Apr 2017)

Historik och bakgrund

http://sof.isoc.se innehåller stadgar och de protokoll m m som finns. Här finns den historik som är nedskriven och som inte bara finns i folks huvuden.

 

SOF kallas i flera fall för förening men är formellt ingen förening och det finns inget organisationsnummer (och det har aldrig funnits något).

 

SOFs bankkonto är registrerat som att SOF är en underorganisation till ISOC-SE. Avier:na går just nu till “SOF ℅ Netnod” (på grund av att Kurtis vid tillfället var VD, i övrigt har Netnod inget med SOF att göra). Det finns ca 330.000 SEK på kontot (baserat på avi från 2017), och inga uttags-transaktioner har skett på kontot sen 2002 vad före detta styrelse vet om. Merparten eller alla medel på kontot kommer ifrån tidigare medlemsavgifter.

 

Senaste dokumenterade årsmöte är från 2005, och protokoll m m finns på SOFs hemsida. Det hölls ett årsmöte 2006, men protokoll m m är på okänd plats.

 

En viktig funktion som SOF har är att man utnämner en ordinarie ledamot och en suppleant till IIS styrelse. Detta ingår i IIS-stiftelsens stadgar där SOF specifikt nämns. Sen ungefär 2005 har detta varit Mikael Abrahamsson som ordinarie ledamot. Just nu är Mattias Karlsson suppleant. IIS behöver en bred sammansättning i sin styrelse och SOF-representanterna har historiskt varit personer med bred teknisk kompetens. Det finns andra organisationer som nominerar jurister, ekonomer och kompetenser från andra områden. https://www.iis.se/om/organisation/urkund-och-stadgar/

 

SOF har också blivit tillfrågade av TU-stiftelsen att föreslå lämpliga kandidater att ingå i Netnods styrelse. Detta är dock inget formellt uppdrag.

 

Senaste ordföranden i SOF är/var Kurt Erik “Kurtis” Lindqvist oavsett vilket årsmöte man tittar på (2005/2006). Styrelsesammansättningen från 2005 kan man se i protokollet på SOFs hemsida.

 

SOF var en organisation där (främst) tekniker från ISPer deltog för att tillsammans komma fram till lösningar på problem man hade, t ex operationella frågor om samtrafik, eller bara skapa samsyn i olika saker. Se minnesanteckningar på SOFs hemsida.

 

Framtid

 

Det finns i huvudsak två vägar framåt.

 

Antingen lägger man ned SOF och följer stadgarna och ger pengarna på kontot till ISOC-SE. Om man ska lägga ner bör man fundera på vem som bör ta över nomineringsrätten till IIS styrelse. I övrigt är nedläggningsprocessen relativt enkel, förmodligen kan senaste styrelsen gå till banken och få pengarna överförda till ISOC-SE, alternativt skriva över disponeringsrätten för kontot till ISOC-SEs styrelse.

 

Andra alternativet är att fortsätta SOFs verksamhet i någon form. Avier skickas under tiden 12-15:e mars ut till organisationer i medlemsregistret från 2006, och till de som uttryckt önskan om att bli medlemmar. Dessa organisationer kan efter att ha betalt årsavgiften (och därmed är medlemmar) utse representanter som har rösträtt på årsmötet. Dessa kan välja en ny styrelse för SOF.

 

Denna nya styrelse kan sen med hjälp av den gamla styrelsen från 2005 (och eventuellt ISOC-SEs styrelse) gå till banken med båda årsmötesprotokollen, röstlängder m m, och återigen ta kontroll över kontot. I och med detta skulle SOF kunna påstås utan tvekan existera igen. Om så önskas kan man ansöka om organisationsnummer.

 

SOFs framtida verksamhet kan vara allt ifrån att återuppta det man gjorde tidigare med diskussioner om operationella, legala eller motsvarande frågor, eller så blir SOF något annat. De kommande årsmötena bör fokusera på vad SOF kan göra, hur man gör det, och vem som gör det.

 

Den tidigare styrelsen anser generellt att formalian för att återuppväcka SOF inte är ett problem, utan problemet är att hitta personer som är aktiva. SOF slutade attrahera aktivitet för att branschen ändrade sig och ISPerna var organiserade annorlunda än tidigare, och färre personer och organisationer var intresserade av att aktiva sig i SOFs regi.