Minnesanteckning 16 Okt 1998

Agenda SOF-möte fredag 16:e oktober kl 09:00 1998

Plats: Tele2. Borgarfjordsgatan 16, Kista

Konferensrum Luxenburg

1. Föregående protokoll

2. Status Netnod

a. knutpunkter

b. stödsystem

3. NIC-SE info om pekningar

Olle Wallner

4. Internet Internationellt

PAF?

5. Skall SOF vara med i EuroISPA?

olika aspekter, ekonomi etc

Stefan Westman Telia

6. Byte av ledamöter i II-stiftelsen

7. “Mini Internettjänst specifikation”, synpunkter

8. Övrigt

—————————————————————————- ———

Minnesanteckningar från SOF-möte 11 september hos Sonera

Närvarande

Patrik Fältström Tele2

Hans Wallberg SUNET

Anders Comstedt STOKAB

Olle Thylander SUNET/HSV

Lars-Johan Liman KTHNOC

LM Jogbäck Sonera

Lasse Hallström Sonera

Peter Löthberg Stupi

Anders Thorzen Spirous

Kjell Nymo Norra Underhållsregementet

Stefan West Telia

Christer Hedberg Eunet

Håkan Redtzer Uunet/Worldcom

Christopher Arnold Bahnhof

Olle Wallner NIC-SE

Eric Malmström Global One

Per-Olof Josefsson Tele2

1. Status Netnod

a. knutpunkter

Stockholmsknutpunkten tuffar på och det har nästan varit för lugnt sett ur

driftsysnpunkt. Många förfrågningar sker om ytterligare anslutningar av FDDI.

De flesta är dock inte intresserade av FDDI-anslutning.

Det verkar räcka med 10 Mbit/s för de flesta.

Vad gäller läget i Göteborg är switcharna på plats och knutpunkten i princip

klar att driftsättas inom 2 veckors sikt. Det är alltså dags att ISP:erna som

tänker ansluta sig till knutpunkten börjar dra fiber.

I Malmö pågår projektering och bergrum är på gång.

Politiska påtryckningar via PTS pågår att få Lycksele till

knutpunkt.

Kjell Nymo rapporterade: Statistik “sugs in”. Imponerande tillgänglighjet och

trafik. Inga problem. Mycket trafik dock mellan växlarna förmodligen beroende

på omkastade A och B portat. Backup kommer att testas genom att man rycker ut

kabel för en operatör i taget.

b. stödsystem

Vad gäller stödsystemen meddelade Lars-Johan Liman att de nu alla installerade

och på plats enligt plan..

Peter Löthberg redogjorde i detalj för kommande tidserverhanteringen.

Systemet är specifikt designat för att vara oberoende av resurser utanför

Sverige. Systemet baseras på rubidiumbaserade primärklockor hos SPA. GPS används som

gemensam referens. Primärklockorna hos SPA har en noggrannhet inom 100 ns/mån.

Max 2 ms/mån avdrift beräknas vid självgång (dvs när SPAs primärklockor ej är

tillgängliga). Totalt sett beräknas NTP-tjänsten ge bättre än 1 mikrosekund

avdrift/mån. I systemet ingår också autenticering, dvs möjlighet att

kontrollera att man pratar med rätt klocka resp att varje klockuppdatering

signeras.

Peter Löthberg redogjorde också för läget vad gäller standard och

implementering för multicast:

– Designmodell “source routed sparse mode tree”

– Varje operatör har en egen RP (Rendevous Place “mötesplats”)

– En av flera hopkopplingar med native multicast

– BGP med multicast mBGP, krävs

– MSDP för att koppla ihop RP och för att implementera policy

Dagens problem

– DVRMP och tunnlar är ett elände

MSDP stöd finns IOS 12.0

Angående vägvalsregister diskuterades det om man egentligen bara periodvis

behöver ta hem en kopia från RIPE (informationen överensstämmer till stor del

med informationen i RIPE-181). Denna information läggs på central server på

kuntpunkterna. Man behöver prata med RIPE och förmodligen också göra en PGP

signering.

2. NIC-SE

Olle Wallner rapporterade om arbetet med en fortsatt synkronisering pågår

mellan DNS och whois registren, allt i syfte att öka registerkvaliteten.

Datapekare registeras inte fr. o. m. den 1/11 1998, dvs typ www.foretag.se

i den centrala DNS servern. Ombuden har också fått information om detta.

Ny person på VD-posten är utsedd. Detta kommer att offentliggöras i slutet av

veckan. Ett stort problem är at de stora operatörerna främst Telia och Tele2 inte har

gått igenom ca. 9000 adresser som man har sänt ut från NIC-SE och som inte har

betalt årsavgiften. Det stora flertalet är pp-adresser. Något som också har

uppmärksammats av Computer Sweden…

Den kommande PUL-lagen (Personuppgiftslagen) som träder i kraft 24 oktober har

implikationer för whoisregistret. Lagen stadgar i princip om att varje person

skall ge specifikt samtycke om allt som publiceras om honom, något som

måste in allmänna villlkor och dy. Problemet gäller specifikt för pp

adresser eftersom man ej når alla “pp-personer” med fysiska adress med brev.

3. Internet Internationellt

Patrik har, som väl är allmänt känt, gått ur POC för att där ersättas av

Lars-Johan Liman. Detta för att kunna koncentrera sig på arbetet som en av

två Directors för applikationsområdet på IESG Området omfattar bl.a. IP-SEC autenticering och

kryptering på IP-nivå. Patrik redogjorde kort för turerna runt det nya “IANA”. Patrik berättade också läget när det gäller katalogutvecklingen TISDAG. 2 implementeringar av DAG

(Directory Acces Gateway) finns nu, 1 SUNET (Umeå) och 1 Ericsson.

4. Skall SOF vara med i EuroISPA?

olika aspekter, ekonomi etc

Stefan Westman Telia

******* Detta bordlades till nästa möte pga tidsbrist **********

5. SOFI

Vad gäller status för incidentlistan så rapporterade LM Jogbäck Sonera att han

hade fått in fler adresser men det är ändå oklart om samarbetet i SOFI.

Diskussionen fortsätter på nästa möte.

6.Internet över elnätet

Anders Comstedt från STOKAB redovisade tankar och önskemål att kunna

göra elnätet i Stockholm till en öppen och konkurrensneutral

bredbandsresurs för alla telekom och Internetoperatörer. Peter Löthberg hade ide´er och förslag till

produkter resp utrustning som kan få till stånd en sådan gemensam och

konkurensneutral lokal bredbandsfunktion. Peter och Anders återkommer i

ärendet??

7. Lagen om elektroniska anslagstavlor m.m. Resultat av möte med

Datainspektionen. m.m. P-O J och Ragnar Lönn Algonet/TeleNordia tillsammans

med jurister från Telia

Infomedia (Cecilia Modh), Telia Telecom (Hanna Bjurström), Tele2 (Elisabeth

Ekstrand), Sveriges Radio (Niclas Forsberg) och SOL (Stefan Widmark) träffades

i måndags datainpektionens tillståndsavdelning (chef Ulf Widebäck, Beng-Olof

Lindholm dataråd, m.fl.) för att utröna både BBS-lagens implikationer på

främst chatverksamheten. På mötet diskuterades också kommande PUL (Person

Uppgiftslagen) och dess påverkan på operatörernas tjänster.

Mötet var av en inledande karaktär och man kunde konstatera att stora delar av

framförallt BBS-lagstiftningen men också för PUL är det oklart hur denna

kommer att tillämpa. En nyhet för juristerna var att Datainspektionen ansåg

sig vara manad att ha tillsyn och övervaka BBS-lagen. Något som hittils inte har

uttalats vare sig i lagstiftningen eller av rättsväsendet tidigare. Normalt

för ett visst lagområde exempelvis datalagen är att datainspektionen skriver

föreskrifter för hur denna och för hur datalagens skall hanteras rent

praktiskt. För BBS-lagen finns inga föreskrifter och operatörernas jurister

beslöt därför att på egen hand skriva ihop ett tolkningsförslag som kan tjäna

som underlag för förekifter för BBS-lagen. Som hjälp för dessa föreskrifter

tar också Ragnar Lönn fram en teknisk beskrivning av operatörernas tjänster i

relation till juridiken: Fortsättning följer med både fler internmöten mellan

juristerna från de olika operatörerna och med Datainspektionen samt

förmodligen även med diskussion i media.

8. Svenska e-postadresser till salu

Diskussion ang eventuell åtgärd

********* bordlades pga tidsbrist till nästa möte ***********

Övrigt

Minimal Internettjänst enligt Internetutredningen

Statskontoret har uttryckt önskemål att den ursprungliga specifikationen

minimal Internettjänst i Internetutredningen hålls uppdaterad tillsamman med

SOF. Specifikationen används av Statskontoret och många andra organisationer

och företag som en kommersiell kravspecifikation eller checklista i samband

med upphandlingar och utvärderingar. Mötet var postitivt till att hålla

specifikationen uppdaterad. Peter Löthberg förklarade sig vara intresserad att

uppdatera specifikationen…

Organisationstillhörighet ISOC-SE istf SNUS

Den nya styrelsen för SNUS har uttalat att man inte är intresserad av

“Internetpolitik”, varför en ny hemvist i form av ISOC-SE vore mer naturligt.

Mötet uttalade sig postivt att ha ISOC-SE Internet World/ISPCON Scandinavia

98

ISPCON dvs Internetmässan för Internetoperatörer har kommit till Sverige och

blir en del av Internet World mässan i Sollentuna i november. ISPCON och

Internet World har samma ägare, Meckler Media. ISPCON kommer att ha ett

speciellt konferensprogram för Internetoperatörer. IT-företagen deltager och

P-O J går dit och snackar lite om SOF….

Björn Eriksen

Fyllde samma dag som mötet 50 år, men det visste väl de flesta……

Mötet uttalade sin positiva uppskattning av Björn långa och trogna arbete med

.se domänen..

Actionpoints (dvs saker som behöver göras…)

Uppdatering av minimal Internettjänst enligt Internetutredningen

Förslag till system för opertörsgemensam och konkurensneutral bredbandåtkomst

över elnätet

Nästa möte blir hos Tele2 fredagen den 16:e oktober kl 09:00

Vid pennan

P-O J

Per-Olof Josefsson

Tele2 AB

e-mail: poj@swip.net

tfn +46 8-5626 41 15