Kallelse Extrastämma 2023-10-31 15:00

Digital stämma kommer hållas den 31a Oktober 2023 klockan 15:00.

Ämnet för stämman är fastställandet av de nya stadgarna med de justeringar som skedde vid årsstämman 2023-05-12.

De nya stadgarna kan läsas här: SOF-stadgar-20231004

Dagordning återfinns här: Dagordning-extrastamma-SOF-2023

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen