Extrainsatt Årsmöte 11/5

Inbjudan till Extrainsatt årsmöte den 11/5

Plats. SUNET, Tulegatan 11. Stockholm.
Tid 13:00 – 15:00++

Vi behöver avsluta några punkter från det ordinarie årsmötet. bland annat.

8 Revisionsberättelse
Frågan bordlägges och den nya styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte inom kort och ta fram en revisionsberättelse.

9 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

10 Beviljande av ansvarsfrihet
Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.
Frågan bordlägges till nästa extrainkallat årsmöte (se §8). Fram till detta möte får Mikael Abrahamsson fortsätta vara ordinarie ledamot och Mattias Karlsson suppleant som SOF:s representanter i IIS styrelse.

 

Utöver det ska vi ta tillfället i akt och diskutera generell strategi och tankar och ideér om vad SOF ska göra hädanefter.

Alla är välkomna!