Minnesanteckning 11 Jun 2001

Minnesanteckningar SOF medlemsmöte 11 juni 2001 hos KTH

 

Deltagare:

 

Maria Nilsson Telenordia
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest
Patrik Johansson Internet 5
Olle Thylander SUNET
Kjell Ottosson Telenordia
Gunnar Wiktorsson Telenordia
Tommy Nilsson Bredbandsbolaget
Mattias Karlsson Bredbandsbolaget
Johan Gavelin C&W pi.se
Hans Wallberg Netnod
LM Jogbäck Tele2
Mårten Samuelsson Sonera
Staffan Hagnell IIS
Jan Berner IT-kommissionen
Mikael Kullberg RSLCOM
Peter Robsarve RSLCOM
Mikael Abrahamsson Arrowhead
Bengt Görden Kthnoc
Joachim Malmqvist KTHNOC
Hans Axen Utfors
Rasmus Aveskogh Utfors
Bernard Stockman Telia

 

Nästa medlemsmöte äger rum torsdagen den 6 sept kl 10:00 hos PI.SE i Garnisonen, Karlavägen

 

  1. Föregående protokoll

Inga synpunkter

 

  1. Nationella knutpunkter mm/Netnod Hans Wallberg + Magnus Andersson.

Magnus Andersson rapporterade att att det nu är 20 operatörer på DPT-ringen. Senast inkopplade är UUNET och Carrier1. Dataphone är under pågår inkoppling. På FDDi är det 48 st anslutna och i princip fullt. I Göteborg och Malmö har det inte hänt speciellt mycket, men där kommer det att ske arbete närmaste perioden. Sundsvall är snart produktionsmässig.

Belastningen har ökat kraftigt på DPT ringen i Stockholm. Det har uppstått problem med 1 sek fördröjning i och med en IOS-bug som gör att bara en fiber utnyttjas. Fördröjningen är för stor för exempelvis IP-telefoni. Cisco routrar med IOS version innan 12.0.15 har denna bug och skickar enligt Bengt Görden bara på ena sidan ringen. Uppgradering rekommenderas starkt. Belastningen på FDDI har också ökat.

En diskussion utspann sig huruvida CDP skulle vara påslaget för felanalys ändamål. Flera operatörer hade invändningar mot det. Det beslöts dock att varje operatör skulle rapportera/publicera  vilken IOS version man låg på.

 

Tidsservrar är installerade i Stockholm

 

Hans Wallberg meddelade att flera operatörer har kontaktat honom med önskemål att gå över till DPT i Göteborg. Några uttryckte dock åsikten att det räckte med att det finns DPT i Malmö då det är flera internationella stamnätslinjer passerar där. Frågan tas upp vid de individuella samtalen NETNOD gör med respektive operatör. LM Jogbäck framförde en fråga huruvida operatörer själva i Göteborg fick en dra en egen direktkoppling DPT ring som en slags private peering. Hans Wallberg ville återkomma med svar.

 

  1. IT-kommissionen och prestandamätprogrammet TPTEST

Jan Berner berättade om bakgrunden till mätprogrammet som urprungligen togs fram i en Unix version av Hans Nässen. Ragnar Lönn har nu producerat en Windowsversion med avsikt att formellt erbjudas till allmänheten efter sommaren. En första testversion är dock tillgänglig nu för operatörerna och journalister. Jan berättade att det finns ett stort intresse samt att det är många frågor om programmet från allmänheten. Mätning sker mot dedikerade mätservrar. IT-kommissionen har också anlitat Statens provningsanstalt för att verifiera och säkerställa att programmet mäter det uppger sig att mäta. Ett mätprotokoll kommer att publiceras tillsammans med programmet. Programmet ägs formellt av IT-kommissionen, men IT-kommissionen är ingen förvaltande myndighet så det är ingen långsiktig lösning menade Jan Berner. En nyhet är testledarfunktionen som innebär kommunikation med en central punkt för nedladdning av parametrar, nya versioner och aktuell lista på mätservrar.

 

Programmet kommer att finnas på IT-kommisionens webb. Ragnar och Jan uppmanade operatörerna att testa programmet respektive att sätta upp egna mätservrar. Programmet finns att hämta på TPTEST finns nu att ladda hem från ftp://croclist.gatorhole.com/tptest

Ragnar Lönn beskrev och demonstrerade sedan programmet. En diskussion utspann sig hur programmet kunde göras säkrare gentemot DOS attackhantering. Storleken på programmet är 85Kb. Man beräknar att adressen för den centrala mätservern blir ip-performance.se (under förutsättning av godkännande från NIC-SE m.fl.)

 

  1. Vägvalsregister /Tobbe Carlsson

Ett första möte har förevarit. Målsättningen är som tidigare har rapporterats att vägvalsregistret är det enda som en operatör skall behöva för att konfigurera främst BGP. I den mån man behöver åtkomst till annan information så skall denna speglas eller kunna nås via länkar. Man kommer också att ta hem en person från RIPE som presenterar RIPE databasen och framförallt verktyg för konfigurering. Man har införskaffat en Sun maskin med Solaris 8 för vägvalsregistret. I ett senare produktionsläge anskaffas också en backupmaskin. Avtal har skrivits med KTHNOC om utvecklingen och då främst Fredrik Widell och Bengt Görden. Målsättningen är skarp drift vid årskiftet.

 

  1. ICANN-mötet/Staffan Hagnell

Inleddes med massor med småmöten och en mängd olika constituencies. Staffan beskrev de olika organisationerna. En viss uppmärksamhet uppstod genom ett utspel från cctld constituency som ville bryta sig ut eftersom man betalar så mycket. Mycket diskussioner ägde rum om hur man olika formella procedurer skall gå till, röstningar, avtalsförhandlingar etc. Ett annat område som har fått uppmärksamhet är utspel från aktörer om alternativa rötter. Officiellt sett är man på hög nivå försiktig i att uttala för att inte bli anklagad för monopolfasoner, men inofficiellt uppfattas det på många håll som en högre form av cybersquatting. Mötesdeltagarna var nöjda med Stockholm, enda smolket var att man fick åka pendeltåg menade Staffan, när man annars är van tillbringa hela tiden på ett och samma hotell.

 

  1. INET-2001/Olle Thylander

INET marknadsförs som en summit dvs möten mellan topparna inom Internet Society. Även de olika chapters har möten och specifika möten äger rum mellan chapters i Europa, där flera önskar tätare koppling till EU och andra ingen eller lösare koppling till EU. INET indelas i tre olika toppmöten, ett tekniskt, ett hur man styr och övervakar och ett som handlar om användning som i praktiken handlar mycket om e-handel och e-learning. Det tunga spåret är det tekniska som i sin tur uppdelades i områden som infrastruktur, applikation och mobilitet. Presentationer återfinns på http://www.isoc.org/inet2001/CD_proceedings/index.shtml

 

  1. Övriga frågor

Bengt Görden poängterade föregående medlemsmötes punkt om kontaktinformation. Tobbe Carlsson och Magnus Andersson arbetar med frågan. En fråga uppstod hur man skyddar en sådan kontaktlista. Det beslutades att det var ok att publicera listan med specifik inloggning/lösen.

 

Kjell Ottosson Telenordia undrade i vad mån andra operatörer har blivit närmade av en företag TRIC vars affärs ide det är är att sätta upp filter mellan innehållsleverantörer och operatörer och på så sätt få operatörer att betala till innehållsleverantörer. Om man ej betalar blir operatörens IP adresser utelåsta från motsvarande innehållssajter.

 

På fråga från Kurt-Erik angående ett företags förfrågan att få använda SOF maillista för kommersiella erbjudan så blev beslutet att detta inte är tillåtet.

 

Vid pennan

P-O J