Minnesanteckning 11 Mar 2002

Minnesanteckningar från SOF-möte 11 mars 2002 hos Tele2

 

Närvarande

Tobbe Carlsson Netnod/Autonomica Hans Wallberg SUNET
Magnus Andersson Netnod Måns Nilsson KTHNOC/SUNET
Lars-Johan Liman Autonomica LM Jogbäck Tele2
Jonas Stenling Tele2 Kaj Kjellgren KPNQwest
Kurtis Lindqvist KPNQwest Maria Nilsson BT Ignite
Niclas Sobeus Teleglobe Björn Christofersson Worldcom
Tommy Nilsson B2 Matte Karlsson B2
Stefan Larsson Skanova Fredrik Rahne COLT
Karolina Markström Global Crossing Fredrik Holmqvist DCS.net
Johan Sultan COLT Johan Clarström Cable&Wireless
Anders Thorzen Song Networks Olle Thylander SUNET
Mikael Abrahamsson Arrowhead Maria Sandgren Arrowhead
Tomas Eriksson Telenordia Patrik Johansson Internet5
Fredrik Haborn Internet5 Mårten Samuelsson Sonera
Per Abrahamsson Chello/UPC Peter Hanse Hanse Communication

 

 

Nästa SOF-möte som också inleds med årsmöte äger rum onsdagen den 24 april kl 13:00 Konferensvåningen Globe Hotell, Globen, i regi av Skanova

 

  1. Tidigare minnesanteckningar

Inga synpunkter

 

2 Nationella knutpunkter/Netnod

Magnus Andersson redogjorde för aktuellt status när det gällde de nationella knutpunkterna. Senast anslutna på 622 DPT i Stockholm är Nextra och Tiscali. Det är totalt 24 st operatörer anslutna och innebär att det är fullt med anslutningar på Stockholm 622 DPT. När det gäller FDDI Stockholm så har är antalet 45 st i stället för tidigare 48st, dvs 3 st har hoppat av. Tele2 och Skanova är anslutna på Göteborg DPT. Tele2 har även anslutit på Stockholm 2,5 GBPS DPT tillsammans med Nordunet.

 

När det gäller tidigare aviserade gigabit gränssnitt så berättade Magnus Andersson att man precis befinner sig i fasen att avgöra vem som får leverera utrustningen. Magnus trodde trots detta att man skulle kunna erbjuda anslutning under mars. På fråga om man kommer kommer att kunna erbjuda direkt bryggning från FDDI knutpunkten så svarade Magnus att det är något som man undersöker.

 

Torbjörn Carlsson informerade att arbetet med vägvalsregistret i princip slutförts och att detta var driftsklart efter en planerad 3 dagars utbildnings och systemomgång 17-19 april då bl.a  folk från RIPE deltager. Målgruppen är personer hos operatörerna som hanterar BGP konfigurering. Schema och kursinbjudan till utbildningen bifogas minnesanteckningarna.

 

Lars-Johan Liman informerade om det pågående arbetet med distribuering av namnservrar samt nämnde speciellt att operatörerna kan räkna med peeringrequest från RIPE vars avsikt inte är att skyffla en massa trafik utan enbart för statistiska ändamål. Liman tecknade under presentationen en konfigurationsskiss på tavlan av de olika systemen, något som ansåg värdefullt att publiceras, i alla fall för operatörerna, i det fall det finns säkerhetsmässiga aspekter på en fullständig publicering.

 

Magnus Andersson nämnde avslutningsmässigt att man inför en ”distribuerad rabatt” av 3 knutpunkter till priset av 2.

 

  1. Nationella knutpunkter/Solix

Mikael Abrahamsson nämnde inledningsvis att man har tagit kontakt med Netnods styrelse för att diskutera ett samarbet och anslutning mellan de de båda knutpunkterna. Total mängd trafik över Solix knutpunkten är i storleksordningen 100-150 Mbps. Solix har en egen hemsida som återfinns på http://www.sol-ix.net. Kostnad för anslutning är 40 000 kr för FE och 80 000 kr per år. Man står dock för egen fiber och för egen GBIC. Anslutning bör ske med router. Knutpunkten består av 4 noder, Arrowhead, Lidero, Utfors och IT-universitetet i Kista. Alla noderna är ihopkopplade i en ring med dubbla fiber förbindelser. Alla ingående parter har samma kommersiella och allmänna. Man har också som ansluten full konnektivitet till alla andra som är anslutna till SOLIX (samma broadcastdomän).

 

  1. Internationella utblicken/Patrik Fältström  IESG/IETF

Patrik berättade om aktuellt status vad gäller:

 

IDN

S.k. “last call” i IETF kommer nog bli av vad gäller det s.k.IDNA-förslaget. Status är att diskussionen om “hur” är över, och det som diskuteras nu är “om”. Varje vecka som går vet man enligt Paf bättre hur resultatet kommer bli i slutändan. IESG kommer nog ha material på bordet om c:a 4 veckor varefter det är deras huvudvärk att ta beslut. Något som kan ta allt

mellan 2 dagar och 2 månader (beroende på kvaliten och vilka kommentarer som kommer in) menade Paf.

 

ENUM

PTS (Joakim Strålmark) har hållit ett inledande möte för att undersöka om det finns intresse av att ha en “test” i Sverige ang. landskod 46. Intresserade bör kontakta Joakim Strålmark <joakim.stralmark@pts.se>.

 

IPSEC/MPLS

MPLS är (fortfarande) en favorit vad gäller verktyg som fixar allt från gikt till problemen i Israel. Naturligtvis finns det flera olika saker som MPLS är bra för, MEN, att överdriva hur en sådan buzzwordteknologi kan användas är aldrig bra menade Paf.

 

Speciellt kan inte MPLS ersätta IPSEC. Dessa två protokoll löser olika problem, dock delvis överlappande. Problemen med IPSEC är två: Det finns problem med interoperabilitet pga för

många frihetsgrader vad gäller implementationer, samt att det är krångligt´att implementera IKE. Anledningen till att det är krångligt att implementera är dock att IKE gör rätt.

 

Dvs, att IPSEC till viss del är komplicerat är p.g.a. att det gör rätt.

Så, välj inte IPSEC eller MPLS utan att veta vilket problem ni vill lösa menade Paf.

 

IPv6

Det behövs mer folk som kan applikationer och funktioner som kan hjälpa

till att filura på hur transition till IPv6 ska gå till. IPv6/ngtrans-folket har inte den kunskap som behövs.

 

  1. Övrigt

Ola Nyström Telenordia utsågs till suppleant till Amar Andersson Telia i II-stiftelsen, med avsikt att ersätta Amar nästa år, då en ny suppleant väljs som nästföljande år blir ordinarie osv.

 

Medlemsmötet beslutade på fråga från ordföranden att SOF fortsatt skall engagera sig i SPAM-debatten och förorda opt-in.

 

Vid pennan

P-O J