Minnesanteckning 19 Aug 2002

SOF Möte den 19/8-2002 hos KTH-NO 19/8-2002 hos KTH-NOCC 

Närvarande:

    Patrik Johansson, Tiscali
    Peter Hanse, Hanse Communications
    Johan Nicklasson, KTH-NOC
    Måns Nilsson, KTH-NOC
    Patrik Fältström, IETF
    Paul Aicardi, Colt
    Tony Sarendal, Colt
    Johan Sultan, Lidero
    Mikael Abrahamsson, Arrowhead
    Björn Carlsson
    Maria Nilsson, BT Ignite
    Mats Nordin, Port 80
    Lars-Johan Liman, Autonomica
    Henrik Jansson, B2
    Niklas Bixo Lundin, B2
    Niklas Löf, Banhof Internet
    Stefan Larsson, Skanova Networks
    Olle Tylander, SUNET
    Lars Hedberg, SSNF
    Hans Wallberg, SUNET
    Jan Berner, II-Stiftelsen
    Ann-Marie Eklund-Löwinder, II-Stirftelsen
    Björn Christoferson, WorldCom
    Per Näsvall, Netnod support team
    Anders Thorzen, Song Networks
    Kjell Ottosson, Telenor Business Solutions
    Mårten Samuelsson, Sonera
    Peter Häll, IP-Only
    Fredrik Ohlen, Tele2
    Thomas R Björklund, Tele2
    LM Jogbäck, Tele2
    Tobbe Carlsson, Autonomica
    Magnus Bergman, Dataphone
    Chirster Murphy, Hanse Communications1. Beslutade att hålla nästa möte den 3/10 13.00 hos Netnod.

2. Ingen kommentar fanns om det föregående protokollet.

3. Bosse Norgren från RPS berättade om deras arbete med IT brottslighet.

Deras verksamhet går ut på att dels utbilda lokala polis distrikt, dels hjälpa till med utredningar av mer komplicerade fall samt hjälpa överordnade polismyndigheter. För en kopia av Bosses presentation, Kontakta mig på kurtis@kurtis.pp.se.


3. Lars Hedberg, Svenska Stadsnätsföreningen.


SSNF arbetar med infrastrukturfrågor, samt med olika påtryckningar mot politiker för bredbandsutbyggnad. Definitionen av vad är ett stadsnät är svårt och medlemmarnas karraktär skiftar betydligt. Samma sak gäller tjänsteinnehållet i näten.Även här är variationen stor med tex Stokab som enbart erbjuder svart fiber, medan andra stadsnät erbjuder även transmission, IP och andra tjänster.

Många stadsnät verkar dock börja ompröva tjänsteutbudet.Problemet är att de flesta kommuner inte lyckas få tillräkliga volymer för att driva näten.

LM: Få eller inget stadsnät har frågat operatörerna om de är villiga att driva nät.

En del stadsnät säljer inte svartfiber. SSNF anser dock att detta är en väldigt viktig fråga och försöker driva på alla medlemmar att erbjuda svartfiber.

SSNF jobbar även för att främja lokala knutpunkter, och för att få dessa utbyggda. SSNF vill dock inte att dessa skall konkurera med co-location operatörer.

4. Nationella knutpunkter

NETNOD / Kurt Erik Lindqvist

- Problem på OC-48 ring tidigare var felkoppling hos KPNQwest.
- Problem på OC-12 i Stockholm när ringen går i SRR läge. Netnod har begärt att Cisco tar fram en funktion till IOS som gör att ett interface går i shutdown om SRP ringen går i SRR.
- Kurtis redogjorde för Netnods ekonomi och lovade undersöka om det går att presentera mer detaljerad information.
- GigE i Stockholm är aktivt med kunder
- Information om flytt från STH-A till STH-C.

SOLIX / Mikael Abrahamsson

- Port 80 nyansluten
- Ring klar, alla noder aktiva
- Inga ändrade planer

5. IETF / Patrik Fältström

- Singerad Dynamic DNS updates är klart. Work-Shop planerad till Januari. Paf hoppades att operatörerna börjar stödja och erbjuda detta som en tjänst till sina kunder. Paf lovade också skicka en länk till en HOW-TO till SOF listan. Basen för Secure-DDNS bygger på signautrer. ISPerna bör börja titta på signatur strukturer.

- DNS-SEC: Två work-shops planerade för att demonstrera och testa DS (Delegation-Signer). Disskusioner om att bara singera delar av zoner. Detta är dock väldigt problematiskt, och har osäkra framtidsutsikter.

- IDN: Två delar string-prep. I last-call hos IESG.

- IPv6: ngtrans working-gruppen stängs. En ny grupp kallad v6ops skapas istället under operations&management. Slutsatsen är att IPv6 är så moget att det man bör koncentrera sig på är operativa frågor, bla i integreringen mellan IPv6 och IPv4.

- ENUM: Tester pågår i många länder. PTS arbetsgrupper lämna slutsatser på ett stormöte nästa Onsdag.