Minnesanteckning 22 Jan 2002

 

Minnesanteckningar SOF-möte den 22 januari 2002 hos Cisco

 

Närvarande:

LM Jogbäck Tele2 Anders Thorzen Song Networks
Fredrik Ohlen Tele2 Folke Lingmo Song Networks
Mikael Grape Tele2 Stefan Larsson Skanova Networks
Mikael Liden Lidero Tomas Eriksson Telenordia
Östen Frånberg II-stiftelsen Mårten samuelsson Sonera
Kaj Kjellgren KPNQwest Maria Sandgren Arrowhead
Anders Karlsson Song Networks Peter Robsarve Arrowhead
Fredrik Haborn Internet5 Ola Nyström Telenordia
Patrik Johansson Internet5 Karolina Markström Global Crossing
Peter Hanse Hanse Com Johan Clarström Cable&Wireless
Renato Lopez RSLCOM Tony Sarendal Colt Telecom
Peter Blom RSLCOM Johan Sultan Colt Telecom
Cathrine Mattson Tele2 Tommy Nilsson Bredbandsbolaget
Gunnar Wiktorsson Telenordia Jan Berner II-stiftelsen
Fredrik Holmqvist DCS.net Per-Olof Josefsson SOF
Magnus Andersson Netnod Niklas Bixo Lundin Bredbandsbolaget
Torbjörn Carlsson Netnod Lars Davidsson Lidero
Anne-Marie Eklund-Löwinder II-stiftelsen Måns Nilsson KTHNOC
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest    

 

Nästa SOF-möte äger rum måndagen den 11 mars kl 10:00 hos Tele2 Borgarfjordsgatan 16 i Kista.

 

  1. Föregående protokoll

Inga synpunkter

 

  1. Nationella knutpunkter/Netnod

Magnus Andersson meddelade att DPT 622 ringen i Stockholm är full, vilket betyder att fler anslutningar inte kan göras. Senast anslutna är Tiscali, Nextra och Swisscom. I Göteborg driftsattes 622 DPT i mitten av december 2001. I Malmö har den 3:e uppsättningen av NTP-servrar installerats. Några efterföljare av tidsservrar på övriga platser planeras inte.

 

Magnus berättade att de flesta operatörer på 622 DPT ringen har blivit utsatta för en kundundersökning för att utröna varje operatörs åsikter och önskemål vad gäller Netnod och teknikinriktning m.m. Då flera operatörer inte ville att dessa uppgifter skulle redovisas publikt så behandlas marknadsundersökningen som ett internt dokument och beslutsunderlag i Netnod.

 

Magnus meddelade att eftersom 622 DPT ringen är full och eftersom man vill få operatörerna att uppgradera till 2,5 Gbps DPT ringen så har man beslutat att subventionera övergången genom en prissänkning som innebär att anslutningskostnaden för 2,5 DPT kommer att vara samma som dagens 622 DPT pris.

 

Magnus meddelade också att aktuella kontrakt inte lägger några hinder i vägen för en  övergång från 622 till 2,5 Gbps DPT. Vill man uppgradera så kan man göra det direkt menade Magnus.

 

När det gäller FDDI knutpunkten så har man idag avsevärda problem med att få tag i utrustning och reservdelar. Man har därför tagit beslutet, som man informerade om redan på SOF-mötet i början december, om att migrera FDDI knutpunkten till Gigabit ethernet (GE). Detta är också något som framkommit som ett starkt önskemål från många operatörer i marknadsundersökningen. Man kommer under migreringsfasen att kunna brygga FDDI knutpunkten med den nya GE knutpunkten. Magnus meddelade att man har en målsättning att få igång GE-knutpunkten för Stockholm under första kvartalet 2002.  Priset för anslutning till GE-knutpunkten kommer att ligga i paritet med priset för nuvarande FDDI knutpunkt. En anslutning till GE-knutpunkten innebär att man får 2×1 Gbps och anslutning till 2 separata switchar och motsvarande fiberpar är inkluderade i priset enligt i likhet med nuvarande FDDI struktur.

 

På fråga från LM Jogbäck som de båda GE knutpunkterna kommer att kopplas ihop så meddelade Magnus att så inte var fallet d.v.s. de kommer att vara separata och åtskilda.

 

  1. TPTEST/Jan Berner

Det har under en tid diskuterats huruvida man skulle inkludera TCP-mätning som komplement till den ursprungliga UDP-mätningen. I korthet kan man säga att den ursprungliga UDP-mätningen mäter en internetanslutnings ”nominella” kapacitet mot en specifika mätserver, medan en TCP-mätning exempelvis mäter de TCP-baserade surfprestanda som man som användare får när fler delar på anslutningen. TCP-mätningen är  mycket mer belastningsberoende och beror på den aktuella belastningen på de ingående överliggande komponenter som webservrar, IP stackar i klienter m.m.. Det har hela tiden varit ett problem att förklara detta för användarna sade Jan Berner där många tror att man mäter surfhastigheten med TPTEST. Man har trots problemet att förklara skillnaden mellan TCP och UDP beslutat sig för att inkludera TCP-mätning som ett komplement till UDP-mätningen.  Det argument som enligt Jan Berner övertygade honom att inkludera den omdiskuterade TCP-mätningen var att man då kunde få en uppfattning om vilken överbokning en operatör har i sitt nät. Man planerar att släppa TCP-mätningen om 2 veckor.

 

I övrigt så nämnde Jan Berner att II-stiftelsen och Konsumentverket sedan 1 november har övertagit utveckling och underhåll av TPTEST. Idag finns det 8 mätservrar och det är i storleksordning 5-6000 förfrågningar dagligen till masterservrarna.. Ett TPTEST system har enligt Jan Berner satts upp i Danmark genom danska PTTs försorg.

 

  1. Övrigt

Östen Frånberg informerade om pågående arbete med utflyttning av DNS servrar m.m.

Anne-Marie Eklund-Löwinder informerade i korthet om pågående utredningar m.m.

 

Vid pennan

P-O J