Minnesanteckning 24 Apr 2002

Minnesanteckninar från SOF-möte den 24 April 2002 hos Skanova.

1. Nästa möte bestämt till 29 Maj 2002 13.00 hos Worldcom i Solna

2. Fråga från TV4 om uttalande om inehållet i operatörernas news-tjänst.
Mötet ansåg dock att inte SOF ett organ som kan sätta en policy för
meddlemmarna, eller ett forum för disskusion om medlemmarnas policy.

3. Status rapport från nationella knutpunkter 

NETNOD / Torbjörn Carlsson


En del kundförlyttningar har skett för att balansera traffiken på OC-12
ringen. Detta är ett konstant arbete för att balansera traffiken. KTH-POP
(brygga till 10/100Mbps Ethernet) har blivit urkopplade från FDDI switchen i
Stockholm. KPNQwest har flyttat från FDDI till OC-48 ringen vilket gör att
det nu är 8 anslutna. NETNOD har inte färdigställt den tekniska specen ännu
på grund av sent inköps beslut av utrustning. Beslut fattat för Extreme
switchar och 3Com bryggor till FDDI från Ethernet. Ett nytt IP block har
tilldelats för Gigabit Ethernet segmentet. 

Den tidigare högalasten på OC-12 ringen i Malmö har minskat sedan en traffik
flyttats till private-peer. 

NETNOD har också anordnat en kurs i vägvals register och RPSL för
registrering av objekt. Under kursen jobbade man mot det svenska
vägvalsregistrets databas. Registret är en spegling av RIPEs register i
Amsterdam. NETNOD vill få synpunkter från operatörerna på vad vi nu vill
använda registret till, bara att spegla data och då se det som ett
beredskaps register, eller att ha det som ett skarpt register och utveckla
mer lokala tjänster runt det. Den senare modellen kostar givetvis mer.
NETNOD kommer på nästa möte att presentera en plan för detta.


SOLIX / Mikael Abrahamsson

Fiber till Utfors nu klart. RSLCOM inkopplad som ny kund. Solix har ännu
inte inlett diskussioner med NETNOD om att binda ihop de två Ethernet
punkterna i väntan på NETNOS tekniska spec.

4. Updatering från II-Stiftelsen / Amar Andersson


Amar har suttit ett år i II-Stiftelsens styrelse och gav en kort rapport om
arbetet. De flesta diskussionerna återkommer med jämna mellanrum. Mycket
arbete har lagts ned på de ny domännamns reglerna för .se. De nya reglerna
är planerade att träda i kraft första kvartalet 2003. Tanken är att då
använda modellen "first-come-first-serve", dvs ingen förprövning av
domännamn. 
Eventuell överprövning om rätt till ett domännamn sker i "vanlig" domstol
som en vanlig varumärkes tvist. 

Priset för ett domännamn är fortfarande öppet i det nya regelverket.
Kostnaden för registreringen / innehavet av ett domännamn täcker dock en hel
del del annat än driften av NIC-SE, bla utvecklingen av IDN och Secure DNS.

Med introduktionen av IDN kommer kodningen att ske hos ombuden/operatörerna.

Man har också startat jobb med att utveckla ett test verktyg av domäner
under .se zonen.

5. Brev från STOP om reklam för försäljning av TV-dekodrar i newsgrupper.
Diskussionen fördes under punkt 2.