Minnesanteckning 29 Juni 1999

Minnesanteckningar SOF möte tisdagen den 29 juni 1999 hos Tele2

Närvarande

Per Darnell NIC-SE Eric Östberg UUNET
Mikael Holmström EU-net Thomas Poturaj UUNET
Stefan Westman Telia Fredrik Widell KTHNOC
Magnus Andersson UhregM LM Jogbäck Sonera
Hans Wallberg Netnod Hans Nicklasson Tele2
Anders Thorzen IPone Fia Hymnelius Telia
Olle Thylander SUNET Eric Malmström GlobalOne
Kjell Ottosson Telenordia Olle Wallner Tele2
P-O Josefsson Tele2    

Konstituerande årsmöte avhölls.

 • Ett antal ändringar gjordes till det aktuella förslaget till stadgar.

Det slutliga utseendet vad gäller stadgarna finns nu tillgängligt på http://sof.isoc.se.

 • Följande styrelse valdes:
Ordförande Per-Olof Josefsson Tele2
Kassör Kurt-Erik Lindqvist EU-net
Ledamot Stefan Westman Telia
Suppleanter Håkan Redtzer UUNET
  Christopher Arnold Bahnhof
Revisorer Kjell Ottosson Telenordia
  Olle Thylander SUNET/HSV
 • Medlemsavgiften fastställdes till 2500 kr oberoende av storlek på operatör

 

Anteckningar ordinarie möte

 1. Inga synpunkter på föregående protokoll
 2. Hans Wallberg redogjorde för status för de nationella knutpunkterna. Bahnhof, Wineasy och EU-net är nu anslutna på Stockholm. SE-Cybersajt (Digital-Compaq) på gång, ävensom PSI-net. När det gäller Göteborg är följande 5 operatörer anslutna (i tidsordning..):
  Sonera
  Telenordia
  PI
  GlobalOne
  SUNET
  – Mötet efterlyste Tele2 och Telia vad gäller anslutning i Göteborg.
  – PTS har påverkat Göteborgs Energi att släppa till fiberkapacitet (1310 nanoms?) för att operatörerna
  skall få FDDI möjlighet till Backa.
  – Dygnetrunt anmälan vad gäller driftproblemsanmälan gäller sedan drygt 2 månader tillbaka.
  – Mötet efterlyste operatörsoberoende driftsstatistik från knutpunkterna och Netnod vad gäller främst
  tappade paket m.m
 3. Per Darnell redogjorde kort för den internationella domännamnshanteringen och utvecklingen. Efterlyste bl.a. stöd från operatörerna i DNSO – Domain Name Supporting Organisations. Några av de svenska operatörerna har deltagit bl.a. Telia (Amar Andersson..). Mycket rörig situation, NSI vill exempelvis inte släppa whois-information som de btraktar som sitt kundregister. CCTLDer organiserar sig tätare för att bl.a. spegla information. Ett förslag har varit uppe på ICANN nivå att ta betalt för IP-adresser (igen!, protokollförarens anmärkning..). Anledning till detta är främst att man vill ha tillbaka större adressrymder som är utdelade men som inte används. EU rör sig också på domännamnsidan med ett specifikt direktiv. Detta kan studeras på icann.org
 4. Per Darnell redogjorde för den ändrade hanteringen av domännamnärenden, där den s.k. DOP avdelning i princip övertar Björn Eriksens tidigare roll. Den nya ordningen har skett på prov från 1 mars och med enbart domännamnsregistreringar från Telia, Tele2 och Telenordia. Antalet avslag ökade markant i samband med detta och operatörerna var kritiska till att registreringar som tidigare hade gått igenom utan problem nu plötsligt det blev avslag på, varvid man på domännamsregisteravdelningar hos operatörerna nu plötsligt inte visste vilka registreringar man kunde förvänta sig att gå igenom. Situationen är nu dock mycket bättre efter att man haft ett antal möten om saken och att NIC-SE med operatörernas hjälp i princip har författat en praxis hur man skall förfara. Antal ansökningar per månad är ca. 1000
  Statistik avslag :
  Jan 80
  Feb 110
  Mars 144
  April 127
  Maj 93
  Per Darnell rapporterade också att ISOC-SE workshop med Secure DNS var mycket bra. Ett antal buggar upptäcktes. Fortsättning följer med nya möten och workshop.

Övrigt:

Internetinstitutet

Medel för utredning har tilldelats av KK-stiftelsen. KTH rektor har meddelat att nätverksforskningen förläggs till KTH (DKV) snarare än Electrum i Kista

Internetombudsmannen

Beräknas få medel också via KK-stiftelsen. Operatörerna är försiktigt positiva, men viss tveksam finns om hur detta skall kunna ske på “ideell” nivå, då delar av det kan anses gränsa till myndighetsutövning typ JO, KO m.m.

Specifikation Internettjänst

Beräknas tas upp på nytt i augusti

Nästa möte äger rum kl 10:00 torsdag 26 augusti hos Telia

Globen

Arenavägen 57

Plan 9