Minnesanteckning 29 Maj 2002

Minnesateckningar från SOF-medlemsmöte hos Worldom i Solna, 2002-05-29.


Närvarande :


LM Jogbäck, Tele2
Ragnar Lönn
P-O Josefsson
Magnus Bergman
Lars Gallnäs
Olle Thylander
Ola Nyström
Tony Sarendal, Colt
Fredrik Herrström, Colt
Mårten Samuelsson
Björn Christoferson, Worldcom
Paul Aicardi, Colt
Östen Frånberg, IIS
Hans Wallberg
Johan Clarström, Cable&Wireless
Mattias Andersson, I5
Fredrik Haborn, Internet5
Peter Robsarve, Arrowhead
Fredrik Widell, KTHNOC
Måns Nilsson, KTHNOC
Adam Carcia, GlobalCrossing
Fredrik Holmqvist, DCS.net
Tommy Nilsson, B2
Bernard Stockman, Skanova
Stefan Larsson, Skanova
Patrik Johansson, Tiscali
Tobbe Carlsson, Netnod
Kurtis Lindqvist, KPNQwest


1. Inga kommentarer på föregående protokoll

2. Nästa möte bestämmdes tll 19/8 13.00 hos KTHNOC

3. Status nationella knutpunkter 


* NETNOD / Tobbe Carlsson - Status


- Vissa störningar har förekommit på 2.5G SRP. Magnus återkommer med
mer detaljerad beskrivning på nästa SOF möte.

- Tobbe delade ut information om anslutningsstatus och vilka som
anmölt intresse för vad. 

- 12 ISP:er har anmält intresse för GigE, inkl. byten från FDDI till
GigE. En del är också helt nya.

- NETNOD kommer att ha bemanning hela sommaren på drift
(noc@netnod.se) och fel rapportrings nummret. Det finns dock en risk
att adminsitration (info@netnod.se) inte kommer att vara bemannat v29.

- Kostnad för anslutning till GigE kommer att vara den samma som för
FDDI anslutning, om fibrerna terminerar på samma plats. Om de olika
fibrerna flyttas ändras så att ett par kommer utanför tullarna blir
priset "inom tull+utom tull/2" samt dubbel startavgift (för fibrerna).

- Tobbe uppmanade alla att hålla kontakt uppgifterna hos NETNOD
uppdaterade då mycket frågor om kontakt kommer in till NETNOD om bla
peering och co-location.

- NETNOD har avvaktat med kontakter med SOLIX om hopkoppling av
knutpunkterna tills NETNODs GigE punkt är operativ. GigE är nu
operativt och diskussioner kan starta.

- NETNOD återkommer med mer information om routing registry efter
nästa NETNOD styrelsemöte.

- Björn Christoferson undrade tid från beställning till leverans?
Tobbe svarade att detta berodde på hur snabbt operatörerna returnerade
avtal och fiber fanns tillgängliga (eller om man återanvände
existerande FDDI fiber). Tidigare har det varit ett problem med att få
avtal i retur, NETOD har därför beslutat att hålla "en hård linje" och
inte installera operatörer om de inte returnerat avtal. I övrigt ser
inte NETNOD några leverans tider eller problem utan inkoppling sker
omgående.

* NETNOD / Glenn Serenbrandt - Uppdatering om SRR omläggning

- SRR testat i Sundsvall, inga problem har setts.

- Information om ändringen och krav på IOS uppgradering utskickat till
operatörerna. 

- Datum för Göteborg och Stockholm satt till 6/6 för Göteborg och 19/6
för Stockholm.

- Alla operatörer på SRP OC-12 måste uppgradera till IOS 12.0.21(S)
eller nyare.

- Alla operatörer kommer att behöva flytta fibrer. NETNOD kommer att
skicka en detaljerad beskrivning till varje ISP för Stockholm. I
Göteborg kommer NETNOD att genomföra fiberomkopplingen. Två operatörer
har begärt att få undersöka IOS lite närmare innan uppgradering sker.

* NETNOD / Glenn Serenbrandt och Matts Strålberg - NETNOD GigE knutpunkt

- I drift sedan igår.

- Prislista och information publicerad och utskickad till
operatörer. Den tekniska beskrivningen är också publicerad.

- Brygga mellan FDDI och GigE är två stycken 3Com 3500 switchar med
FDDI kort och FastEthernet ut mot GigE punkten. Bryggan finns bara i
STO-B.

- Ingen multicast support i detta skede på GigE punkten.

- MTU 1500 från början. Önskemål om att knutpunkten byggs med 802.1q
och stöd för ett VLAN med högre MTU. 1500 MTU är till för att klara
kompabilitet med FDDI.

- Fråga om flytt. Hur göra med adressering om man sitter med ett ben i
varje nät? NETNOD återkommer med ett svar.

- LM Jogbäck undrade om hur NETNOD kommer att göra i framtiden med
802.17 och GigE bryggning? NETNOD återkommer med ett svar.

3. News infrastruktur i Sverige / Ragnar Lönn


- Gammalt förslag från P-O Josefsson om ett gemensamt News system för
operatörerna. 

- Ragnar undersökte det för NORDNOG mötet, och hans slutsatser är att
ingen förmodligen gör pengar på det som tjänst då det har en relativt
hög driftskostnad.

- Ragnar hade ett exempel från Telenordia. Inkommande trafik mängd var
30-40Mbps, news matningssytemet gav ifrån sig ca 2Mbps till
kunder. Läs servern tog emot 30-40Mbps från matningsservern, men
mindre än 5Mbps gick vidare till läsar system.

- Ett annat exempel kom från Song. De tog emot 2TB i de 40 största
grupperna under 14 dagar. Av detta laddades endast 40G ner. 

- Mindre än 1% av användarna läser news.

- Operatörerna förlorar både i bandbreddsutnyttjande och i badwill för
barnporr och copyright disskusioner.

- News kan vara ett incentiv för dial-up operatörer för att hålla
kunders använding uppe, men annars är det svårt att se vinsten med
news som service för operatörerna.

- En lösning kunde vara ett gemensamt newssytem för alla operatörer,
men frågan är var det skulle stå och vem som skulle äga
det. Förslagsvis skulle detta vara ett skillt bolag.

- LM Jogbäck sade att det i Sverige finns tre stora server system som
matar news till de andra operatörerna. 

- Om man skulle filtrera bort alt.binaries skulle mängden data minska
radikalt.

- Av de närvarande SOF operatörerna är det  bara en som inte har news
som en service.

- Intresset för ett gemensamt newssytem beror på kostnaden och vad man
kan spara.

- Ragnar och Patrik Johansson kommer att begära in mer information
till nästa SOF möte och återkomma med ett mer konkret förslag.

- NETNOD ger information om sin inställing till att driva ngt liknande
till Ragnar inför nästa möte.

4. TP Test / Ragnar Lönn

- TP Test kommer att släppas som Opensource progamvara. Test servrarna
kommer dock att drivas vidare.

- Iden är att bryta ut testmotorn till ett testbibliotek.

- Iden bakom att göra TP test till Opensource är att fler tester kan
utvecklas. Exempel kunde vara DNS, SMTP, etc. Olika grupper kan också
jobba på olika delar till biblioteket, och utvecklingsgruppen vill
gärna ha mer input på testerna och protokollen. Projektet kommer att
drivas av Jan Berner och Ragnar Lönn, och en styr grupp kommer att
tillsättas som består av Ragnar Lönn, representanter för IIS,
Konsumentverket etc.

- Externa konsulter kommer att anlitas för att koda en MAC klient.

- I servern finns en del statistik inbyggd. Användaren får en fråga
om det är ok att logga IP adress och test statistik. Detta är pga
personuppgiftslagen. Om användaren godkänner detta lagras data per
operatör i master-servern.

- Operatörerna kan om de så önskar få vissa data från
masterservern. Dock kommer allt data att vara anonymt för
operatörerna.

- Ragnar upplyste om att det i version 2.02 av Windows klienten finns
ett fel som påverkar mätning av snabba anslutningar. Detta beror på
ett problem i Windows TCP/IP stack, och felet kan vara upp till
50%. Kunder bör uppgradera till version 2.03.

- För den fortsatta driften av test servrarna finns ett avtal mellan
PTS, IIS och Konsumentverket. NETNOD kommer att sälja master servern
till IIS, och Jan Berner tar över rollen som koordinator.


5. SPAM och ICC / Ragnar Lönn

- Internationella handelskammaren har begärt ett utlåtande om
direkt-reklam via Internet från den Svenska handelskammaren. Enligt
ICCs definition så räknades endast "abusive and fraudelent" mail som
SPAM. Övrig direkt reklam ansågs vara "rätt". 

- Ragnar, Amar Andersson och Ericsson bjöds in för disskusisoner med
den svenska handelskammaren. De motsatte sig alla denna definition,
med bla 3G som exempel då användarna skulle tvingas betala för att
hämta ner reklamen.

- Amar har mailat en längre beskrivning till SOF mailinglistan.


6. IDN / Östen Frånberg

- Preliminärt räknar IIS med att kunna stödja IDN från den 4/9 till
4/10 i en test fas för de som har "namn rätt", dvs translittererade
domännamn idag. Tex ostersund.se. Detta är under förutsättning att en
IETF standard finns. Den är just nu i last-call.

- Man räknar med ca 10.000 fler domännamn iom IDN.

- Kunden kommer vid registrering att se det internationella
domännamnet, inte det ACE-kodade domännamnet.

- IDN kommer att införas under nuvarande 2.0 regelverk, dvs innan ett
nytt 3.0 regelverk införs. Planen är att 3.0 införs ca 1 April 2003.

- Till en början kommer endast åäö att tillåtas i domännamn, men IIS
ser även ett andra steg där fler internationella tecken tillåts. Detta
sker om ca ett år.

- En innehavare med både ett translittererat domännamn och ett IDN
domännamn, kommer att ha rätten till båda domännamnen.

- Under testperioden kommer både ACE-kodade och "klartext"
registreringar att tar emot av NIC-SE. Efter den 4/10 kommer dock endast
ACE-kodade domännamn att accepteras av NIC-SE.

- I de fall tvister om nuvarande translittererade domännamn som kan
uppstå för IDN domäner, gäller "först till kvarn" principen.

7. Framtid / LM Jogbäck

- LM undrade vad operatörerna vill att SOF skall vara i framtiden?
Agendan och disskusionerna har varit de samma på väldigt många SOF
möten.

- LM efterlyste mer samarbete mellan operatörerna under SOF. Internet
är ingen sedelpress för operatörerna och vi måste samarbeta mer och
bygga på gemensamma ideer. LM ville att vi alla skulle fundera mer på
vad vi kan samarbeta om. 

- LM ville att alla skulle fundera på vilka frågor vi som operatörer
tycker är intressanta?

- Kurtis lägger på nästa SOF möte till en punkt om "Vad kan vi dela
meds oss?".

8. Övriga ärenden

- En disskusion om operatörernas förhållande mot
Stadsnätsföreningarna. Operatörerna har en väldigt oklar bild av deras
planer och önskemål är. Kurtis bjuder in dem till nästa möte.