Minnesanteckning 5 Sep 2000

Minnesanteckningar från SOF-möte den 5 september 2000 hos Bredbandsbolaget

Närvarande:

Bengt Görden KTHNOC Hans Wallberg Netnod
Fredrik Widell KTHNOC Magnus Andersson UHREG
Håkan Redtzer UUNET Peter Nilsson Global One
Mattias Eriksson Figuration Tony Svensson Global One
Niclas Comstedt Sonera Mikael Abrahamsson Figuration
Fredrik Lindgren Sonera Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest
Johan Gavelin PI Patrik Fältström IESG
Fredrik Nyman Bredbandsbolaget Anders Thorsen Arrowhead
Lars-Johan Liman KTHNOC Magnus Åhgren Arrowhead
Kjell Ottosson Telenordia LM Jogbäck Tele2(delvis)
Per-Olof Josefsson Tele2 Gert Åhlen Telia
Måns Nilsson NIC-SE Peter Fässberg Tele1 Europe
  1. Tidigare protokoll

Inga synpunkter

2. Netnod
Utrustning flyttades sista dagarna i juni från KTH till Bergrummet. Totalt finns det nu 4 st FDDI switchar parvis grupperade. NSIs DNS server för org, com och net har installerats fysiskt hos NIC-SE, men med nätverksmässig anslutning direkt till det neutrala LANet på knutpunkten och nåbart både via FDDI och DPT/SRP. Överhuvud gäller att stödsystemen är ej längre anslutna på KTH utan på Netnods routrar.

Magnus Andersson UHreg rapporterade att omgrupperingar av kunder har skett på FDDI switchen så att de som har mycket trafik har placerats intill varandra. När det gäller DPT så är 12 operatörer anslutna och driftläget mycket stabilt. Ett antal kör produktionstrafik. Tidigare problem med övervakning har lösts. Det krävs lite mer insatser vad gäller redundans.

Bengt Görden SUNET rapporterade att multicasttrafiken har varit gång sedan ett längre tid över DPT ringen och efterlyste flera operatörer. Intresserade av multicastutbyte hör av sig till staff@sunet.se. 9 operatörer kör fortfarande half duplex på FDDI-switchen, vilket orsakar paketförluster bl.a. Nextra, Chello, Libero/Defero, Global One, Finnet,MCI/Worldcom m.fl. I princip ett klart avtalsbrott enligt Hans W. Nya operatörer under sommaren på FDDI är Bredbandsbolaget, Netlink, Finnet, Nextra, Matchweb och Worldonline.

När det gäller Göteborg så har ingen förändring skett sen föregående möte. I Malmö planeras byggstart till 1 oktober och driftstart 1 november. En diskussion utspann sig huruvida man skulle vänta på 2×2,4 Gbps kort eller ej. Slutsatsen blev att man kör med 2×622 Mbps kort för att hålla tidsplanen. Det är viktigt att operatörerna börjar planera sin routing så att Göteborg och sedan Malmö får mer trafik för att undvika överbelastningarna. De konfigurationsmässiga aspekterna på detta hanteras i knutroutesgruppen som träffas den 18 september. Man efterlyste också att Telia och Tele2 verkligen direkt utnyttjade de nya knutpunkterna. Magnus Andersson efterlyste ånyo synpunkter på statistiken.

3. Internationella utblicken

Internationella tecken i domännamn. Man är på väg till en lösning i 2 steg

  1. standardisering hur labels i UNICODE skall kodas i ASCII
  2. bara ändring inledningsvis i applikation för att bakåtkompatibiliteten är för svår. 8-bits i domännamn är för svårt för applikationerna och det har inget med DNS att göra enligt Paf.

RFCn som specificerar hur man mappar E164 nummer till domännamn har gått igenom Arbete pågår med att sätta upp det operationellt. Det sker också en diskussion på ITU i Berlin i slutet av september bl.a. hur policyn för utdelning av telefonnummer kan användas och skall användas i DNS. Detta ger möjlighet i DNS att för ett givet telefonnummer lagra mailadress, webadresser etc. Eventuellt sjösätts detta med extra testtoppdomäner men det lutar lika mycket åt att man kör skarp drift direkt.

Det försiggår också ett omfattande arbete med hur man skall få igång DNSSEC ordentligt. Ett antal praktiska problem finns med att programvaror kraschar när de får ett DNSSEC svar bl.a. BIND, hur nycklar skall distribueras, hur zoner skall skall signeras etc

Ett aktuellt ämne från IETF är policy för utdelning av IPv6 adresser. En rekommendation har sänts ut från IETF/IESG om enbart tilldelning av fixa block /48 till lokala registry. Några skillnader mot IPv4 är annars att omnumrering är mandatory dvs det är tvunget att numrera om och att det därmed kan uppkomma en ny form av multihoming så att 2 st prefix kan förekomma samtidigt för en och samma anslutning. Paf menade överhuvud att det var alldeles för operatörs representation i IPv6 diskussionen för att påtala sådana praktiska problem. En annan sak i IPv6 är att en host ej längre är end nod dvs man kan ha fler saker bakom sig. En annan aktuell debatt var också hurvida MPLS var bra eller inte.

4. Arbetsgruppen konkurrensneutrala fastighetsnät.

Ett antal möten har förevarit under sommaren bl.a. hos SABO och hos IT-kommissionen. En specifikation har tagits över önskad funktionalitet i en konkurrensneutral fastighetsnätslösning där målet år att varje hyresgäst själv skall kunna välja operatör. Inbjudan till både utrusningsleverantörer och konsultbolag som säger sig lösa detta planeras skickas ut under oktober gemensamt av SOF och IT-kommissionen för att kartlägga läget läget vad gäller konkurrensneutrala lösningar och för att se om det finns några som håller måttet och i så fall igångsätta testverksamhet med valda lösningar och med samverkan från SABO.

5. Internetombudsmannens förslag till opt-out register

Mattias Swahn förbundsdirektör hos Internetombudsmannen, som är en ideel förening, presenterade ett förslag till opt-out register. Opt-out register är en förutsättning för den ändring i marknadsföringslagen som infördes i maj och som säger att det i princip ok att skicka icke beställd reklam till användare och att användaren i efterhand får tala om att man inte vill ha det. Internetsombudsmannens förslag är en juridisk ide där operatörer eller andra innehavare av stora mängder emailadresser eller domäner skulle “tvångsansluta” dessa i ett opt-outregister och därmed i praktiken bilda ett opt-in-register. De som vill ha reklampost anmäler sig därefter specifikt till registret. En vidare diskussion av detta och prövning av hållbarheten av denna lösning, främst från en juridisk horisont, sker i separat möte den 25 september hos IO med Konsumentverket som är utredande instans för opt-out register.

6. SOF åsikt om spärrregister till Konsumentverket

Mötet uttryckte ånyo sin tidigare åsikt att SOF är för opt-in mot opt-out, något som ordföranden meddelar Konsumentverket

7. Övrigt

NIC-SE informerade om NSIs maskinen som man numera huserar och som drivs från NSI i Washington. NIC-SE äger hårdvaran.

Staffan Hagnell II-stiftelsen informerade om IKU bolaget. Första uppdraget innebär en översyn av DNS-driften i Sverige, kravställning av DNS hantering m.m. Synpunkter på DNS hanteringen från operatörerna lämnas med fördel till liman@sunet.se

Nästa möte tisdagen 17 oktober kl 10:00 hos Telia Globen Arenavägen 57 Plan 9

 

Vid pennan

P-O J