Minnesanteckning 9 Jan 2003

Protokoll fört vid SOF medlemsmöte den 9/1-2003 hos Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56.


Närvarande :

Kurtis Lindqvist, Netnod
Per-Olof Josefsson, NIC-SE
Anders Thorzen, Song Networks
Björn Christofersson, Worldcom
Niklas Bixo, B2
Matte Karlsson, B2
Michael Skutnabba, Internet5
Fredrik Haborn, Internet5
Patrik Johansson, Tiscali
Tony Sarendal, Colt
Johan Sultan, Colt
Olle Thylander, SUNET
Hans Wallberg, SUNET
Mikael Abrahamsson, Arrowhead
Per Nihlén, KTHNOC
Peter Johansson, Banhof
Nicklas Löf, Banhof
Amar Andersson, Skanova

1. Nästa möte bestämmdes till den 20/2 kl 10.00 hos Worldcom

2. Inga synpunkter fanns på tidigare protokoll

3. Nationella knutpunkter - Kurtis/Netnod

  - Vid genomgång av förslaget att migrera GigE-A till MTU 4470
   framkom det att många missat informationen och att många hade
   utrustning som inte klarar detta. Många undrade också vad vinsten
   med större MTU skulle vara. Kurtis redogjorde för att
   alternativet är att vänta på att Netnod får mer adresser från
   RIPE och sätta upp två VLAN med olika VLAN. Av responsen sade
   Kurtis att Netnod skjuter på detta tills dess att man fått mer
   adresser och kan skapa ett nytt VLAN. Det framkom också att
   många var omedvetna om den nya Netnod listan netnod-ix. Kurtis
   uppmanade alla att gå med i den.

  - Diskussionen om fler lokala knutpunkter från sist
   fortsatte. Anders T undrade om ISPer inte skulle vara
   intresserade av att ansluta sig till fler knutpunkter runt
   landet som vore billiga och utan SLA. Anders undrade om detta
   inte också vore intressant för Göteborg och Malmö? Anders ville
   också att SUNET skulle sätta upp knutpunkter på
   högskoleorterna. Hans W. sade att SUNET knappast var
   intresserade av att driva knutpunkter, dock skulle SUNET kunna
   tänka sig att ansluta sig till dessa. B2 sade att de räknat på
   detta och ansåg det intressant. Hans W och Mikael A ansåg att de
   rätta ägarna av detta borde vara stadsnäten. Kurtis höll med om
   att det finns ett framtida behov av fler lokala
   knutpunkter. Colt och Worldcom sade att många stora operatörer
   har en nätdesign och arkitetkur som inte gör det möjligt för dem
   att ansluta sig. Anders T och Mikael A sade att vad som behövs
   är kritiskmassa, och får man med tre operatörer så vore detta
   värt att gå vidare med. Amar sade att förslaget var intressant,
   men att Telia/Skanova behöver se kritisk massa och ett konkret
   förslag.

4. Uppdatering från NIC-SE / Per-Olof Josefsson

  - IDN :
   3600 av nuvarande 100 000 registreringar har translitererade
   tecken idag. Verisign har släppt en version av IDN innan
   prefixet för koding är delegerat från IANA. Detta har retat upp
   ICANN. Kurtis undrade om den gamla tidsplanen med att släppa IDN
   innan regelverk 3.0 fortfarande gäller? POJ svarade Ja. Amar gav
   en kort förklaring till prefixet och IANA. I princip kommer ett
   namn att registreras i ACE kodat format. Applikationer kommer
   sedan att göra en överlagring från ACE till "riktiga" DNS namn,
   och v.v. 

   - ENUM :
   
   Ett testprojekt för ENUM är startat i ett parallet DNS träd
   under E164.arpa. NIC-SE har maksiner samt tre slavservrar hos
   Telia, KTHNOC, DigiSIP och Netnod. 

   För ENUM finns en ny resource record, NPTR som kan slå upp
   tjänster som tex telefonnummer. 

   NIC-SE håller som bäst på att bygga upp registreringsrutiner för
   dessa. 

   Amar påpekade att det var viktigt att få input från andra
   operatörer då detta i framtiden kan komma att peka ut våra
   telefonnummer. POJ mailar ut mer information om ENUM försöket
   till SOF listan.

   - Regler 3.0 :
   
   I princip är detta den största regelförändrigen sedan den första
   registreringen gjordes. 

   Mellan 2/4-9/4 kommer ansökningar om förprövning för befintliga
   innehvarade av domänder under sub-domäner att göras. Tilldelning
   sker 14-21/4. 28/4 och frammåt kommer ansökningarna att vara
   öppna och det är då först till kvar principen. 

   Mikael A undrade om ombuden kommer att vara kvar? Och i så fall
   i vilket roll? POJ sade att de kommer att vara kvar just nu, men
   diskussionen om deras roll finns.

   Tvåställinga domäner som inte är landskoder är ok att
   registrera. 

   I den ursprungliga planen för 3.0 fick man inte registrera
   anstötliga ord. Detta är dock borta eftersom det skulle vara i
   princip omöjligt att avgöra. 

5. Diskussion om framtida ansöknigskriterer.

Kurtis presenterade ett förslag och efter en kort diskussion förslogs
att han mailar ett textförslag till medlemslistan.